logo_futuristas arrow

Forum Antydyskriminacji

Projektowanie Graficzne

Forum różnorodności 2015 „Razem przeciwko dyskryminacji”

Projekt skierowany był do organizacji działających na rzecz równego traktowania, które miały możliwość wymiany doświadczeń. Rozmawiali o trudnościach, przed którymi stoją organizacje antydyskryminacyjne oraz o wyzwaniach, przed którymi stają.

„Forum Różnorodności 2015 - Razem przeciwko dyskryminacji” zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Fundację Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.

Forum Antidiscrination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Centra Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding
Forum Antidiscrimination Branding

Więcej Projektów